Search Sarkari Job in This Site

01 June, 2012

Rajasthan Education Department Transfer List/ Orders, May-2012


Department of Education, 
Govt of Rajasthan 

UPDATE 27.09.2014
Now the picture is clear about the Transfer of the Third Grade Teachers in Elementary Education department of Raj Govt. Now the final decision  is that the Elementary Education department will pass the transfer orders of the third grade teachers. Till now about 48000 transfer applications have been reached in education department. Out of them 40000 applications are from third grade teachers and rest 8000 includes School Lecture, Second Grade Teachers, LDC, UDC, peon etc. The secondary and elementary education department is preparing the information and list to issue the transfer orders. Orders may be passed at about first week in the October, 2014.

Transfer list or orders may be downloaded / seen at the official website of the education department, which is
http://rajshiksha.gov.in/ or

http://rajshiksha.gov.in/transferorder.htm or

http://rajsanskrit.nic.in/ (for sanskrit Education)

http://rajsanskrit.nic.in/transfer.htm (for Sanskrit education)

Please visit continue http://www.sarkarinaukrivacancy.com/ for latest updates about transfers.---------------------------------------------
UPDATE 24.06.2013
Transfer orders may be seen at http://www.rajshiksha.gov.in/ at transfer /promotion order  link

==========================
UPDATE 15.09.12
Posting of Second Grade Teachers !
Nideshak of Shiksha Vibhag, Bikaner, (Director of secondary Education, Bikaner) has issued the Appointment or posting orders for the Second Grade Teachers. Newly selected Second Grade Teachers in Hindi, English And Science have to join the duty up to 5 October, 2012.
To Download or Print the Posting/Appointment/Joining letter click http://www.rajshiksha.gov.in/

=============================

Update 31.05.2012 / 01.06.12
On 31 May about 8000 Teachers have been transferred. The transfer orders issued only for School Lecturers and Second Grade Teachers. The Third Grade teacher's transfer order will be issued after the new ongoing recruitment. The transfer lists were expected to available on website of shikha vibhag but it has been informed that the lists were be pasted the concerning District Education officer's Office notice board. 
If the transfer lists are made available on Internet, these may be seen at
http://rajrmsa.nic.in/TransferModSelection.aspx  or
http://rajshiksha.gov.in/

Transfer List for Sanskrit various  post dated on 31-05-2012
List for Lecturer
List for IIIrd grade Teacher
List for IInd grade Teacher
List for Education Group - 6 order
List for Head Master Pravishika
List for IIIrd Grade Librarian and Physical
List for Ministrial Staff
List for Class IVth

1 comment:

Unknown said...

dongtam
game mu
http://nhatroso.net/
http://nhatroso.com/
nhạc sàn
tư vấn luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
công ty luật
tổng đài tư vấn pháp luật
thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữnhiên như vậy xem trọng Tiêu Viêm."Người như thế, hay nhất không nên trở thành địch nhân, trở thành bằng hữu chuyện, đối với ngươi chỗ tốt lớn hơn nữa." Kia cốc chủ trầm mặc một chút, nhẹ giọng báo cho nói. Phương Hoa lần nữa gật đầu, nhẹ giọng đáp.

"Bọn họ người đến" Phương Hoa ánh mắt, đột nhiên chuyển hướng một cái sơn đạo, chợt khuôn mặt lên cũng là hiện lên một mạt dáng tươi cười.

Mà theo Phương Hoa thanh âm hạ xuống, kia sơn đạo trong cũng là truyền ra đạo nói toạc ra phong có tiếng, sau đó từng đạo thân ảnh dường như thiểm điện bàn, xuất hiện tại núi này nguy trên, đường nhìn nhìn lại, đúng vậy Tứ Huyết Chi Địa cái khác năm thế lực lớn nhân.

Tiêu Viêm đứng ở Lâm Huyền phía sau, tại hạ xuống thân hình sau, hắn ánh mắt đó là nhìn về

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...